Охорона праці в школі

Працівники під час прийняття на роботу і в процесі роботи, а також студенти під час проходження практики проходять вступний та первинний інструктажі, навчання і перевірку знань з питань охорони праці, правила надання першої допомоги потерпілим від нещасних випадків, а також правила поведінки у разі виникнення аварії.

Працівники, що виконують роботи з підвищеною небезпекою чи працюють там, де є необхідність у професійному відборі, проходять попереднє спеціальне навчання і перевірку знань з питань охорони праці в терміни, встановлені відповідними нормативними актами про охорону праці, але не рідше одного разу на рік.

Систематичне підвищення рівня знань працівників навчального закладу з питань охорони праці та профілактична робота щодо запобігання травматизму проводиться один раз на 6 місяців, а з працівниками, що виконують роботи з підвищеною небезпекою - один раз на 3 місяці.


Навчання та перевірка знань з охорони праці педагогічних працівників та обслуговуючого персоналу школи

04.09.2017 р. посвідчення з ОПВідповідно до Закону України «Про охорону праці» від 14.10.1992 №2694-XII, Положення про організацію роботи з охорони праці учасників навчально-виховного процесу в установах і навчальних закладах, затвердженого наказом Міністерства освіти і науки України від 01.08.2001 № 563, керуючись Типовим положенням про порядок проведення навчання і перевірки знань з питань охорони праці, затвердженим наказом Державного комітету України з нагляду за охороною праці від 26.01.2005 № 15, Положенням про порядок проведення навчання і перевірки знань з питань охорони праці та безпеки життєдіяльності в закладах, установах, організаціях, підприємствах, що належать до сфери управління Міністерства освіти і науки України (наказ МОН від 18.04.2006 р. № 304 у редакції наказу від 22.11.2017 р. №1514), з метою організації перевірки знань працівників з питань охорони праці та безпеки життєдіяльності й попередження травматизму в школі створено комісію по перевірці знань з питань охорони праці та безпеки життєдіяльності працівників школи

Кiлькiсть переглядiв: 305

Коментарi