Пожежна безпека в школі

Пожежа була і є найнебезпечнішим стихійним лихом. Внаслідок пожеж гине та страждає значна кількість людей.

Звертаємо вашу увагу на елементарні знання правил пожежної безпеки:

Як діяти учням та вчителям у разі пожежі в школі?

Насамперед слід негай­но повідомити про пожежу в пожежну охорону (тел.101) зачи­нити двері в класі де го­рить. Якщо через вікно по­бачите охоплене вогнем приміщення, не намагай­теся увійти в нього. Відчи­нені двері перешкодять евакуації – раптовий приплив повітря може призвести до поширення вогню з великою швидкістю.

Повідомте про пожежу дирекцію школи, вжийте належних заходів щодо евакуації дітей та людей із приміщення. Тут особливо важливо не панікувати. Евакуацію проводьте з усього приміщення навіть коли пожежу виявлено тільки в якійсь його частині.

Почувши сигнал тривоги, учні стають біля парт і за вказівкою вчителя залишають по одному класну кімнату. Прямують до місця збору, останнім іде вчитель із класним журналом. Належить зачинити двері класної кімнати й усі інші двері на шляху евакуації.

Діти з одного класу спускаються (по одному) сходами тільки з одного боку, залишаючи другий для інших класів за винятком тих випадків, коли сходи дуже вузькі. Не обганяйте одне одного та не штовхайтесь.

Усі кого не було в школі під час сигналу тривоги, повинні негайно йти до місця збору й приєднатися до свого класу чи групи.

У разі потреби організовують пошуки людей, яких не виявили на місці збору.
Нікому не можна повертатися в приміщення, наприклад по одяг чи книги, без дозволу працівників пожежної частини або директора школи.

На місці збору кожен клас чи група людей займають чітко визначене місце і перебувають там до певних вказівок із боку дирекції. Місце збору повинне бути під навісом чи в іншому приміщенні.

Серед евакуйованих, що зібралися на пункті, проводять перекличку (за класним журналом), аби з’ясувати, чи всі евакуювалися зі школи. Директор школи після сигналу тривоги йде до збірного пункту і там приймає рапорти від усіх підрозділів.

Під час евакуації належить заборонити розмови, щоб було добре чути розпорядження.

Вже до прибуття пожеж­ної охорони слід знати, де саме, у якому приміщенні пожежа і чи всіх евакуюва­ли. Повинен бути план евакуації зі школи. Началь­ника прибулого пожежно­го підрозділу зустрічають, маючи повну інформацію.

Як поводитись під час пожежі в навчальному закладі, коли поруч з уч­нем нема дорослої люди­ни?

Пожежа у твоєму класі, в приміщенні, в якому ти перебуваєш:

- якщо можеш вийти з класу через двері, рятуйся сам і допоможи іншим;
- якщо вихід перекрито вогнем, але поряд є зовні­шня пожежна драбина, використовуй її;- під час пожежі не мож­на ховатися в глухі кути, під парти, шафи, у коморі тощо;- захищай органи дихан­ня і затули щілини під две­рима (ліпше вологими ган­чірками);- подавай сигнали ряту­вальникам.

Пожежа в коридорі:

- перш ніж визирнути в коридор, торкнися тиль­ним боком долоні ручки вхідних дверей. Якщо вона гаряча, не відчиняй - там пожежа;
- якщо ручка дверей холодна, визирни в коридор. Коли там вогонь або бага­то диму зачини двері;- якщо диму небагато і він іде з низу, це означає, що пожежа - на нижніх повер­хах. Не спускайся вниз, зай­ди в клас, зачини двері, че­кай на допомогу рятуваль­ників;- якщо неможливо зали­шити приміщення, а в тебе є мобільний зв'язок, зате­лефонуй за номером «101», щоб повідомити про себе. Стояти слід у при­міщенні з виходом до вікна;- якщо пожежа сталася вище поверхом, спускайся вниз сходами, захистивши органи дихання.

Профілактика

У перший день навчаль­ної чверті проводять інструктаж з усіма дітьми і персоналом щодо проце­дури евакуації на випадок пожежі. Його повторюють раз на чверть чи півріччя, про що роблять відповід­ний запис у класному жур­налі. Варіанти евакуації можуть змінювати.

У приміщеннях та на території закладу освіти за­боронено курити і розкида­ти запалені сірники, засто­совувати в приміщеннях відкритий вогонь (паяльні лампи, факели тощо). Не дозволено розпалювати вогнища, спалювати сміття, відходи, пакувальні мате­ріали.

Належить постійно три­мати робоче місце в чис­тоті. Використовувати по­жежний інвентар та інстру­менти можна тільки за призначенням.

Не користуватися у приміщен­нях електрокип’ятиль­никами, електрочайниками (крім спеціально відве­дених і обладнаних для цього місць), не залишати без нагляду ввімкнені в електромережу кондиціонери, комп’юте­ри, радіоприймачі тощо.

Черговим учням після за­кінчення уроків належить зачинити вікна, вимкнути освітлення, електрожив­лення приладів та облад­нання (за винятком черго­вого освітлення та електро­обладнання, яке, за вимо­гами технології, повинно працювати цілодобово).

Слід оглянути приміщен­ня, переконатися, що немає порушень, які мо­жуть призвести до пожежі, й тільки після цього замк­нути двері. У разі виявлен­ня порушень доповісти черговому вчителеві, клас­ному керівнику, керівнику навчального закладу або працівникові, який його за­міщує.

Кожен учасник навчаль­но-виховного процесу, який виявив пожежу або її озна­ки (задимлення, запах горілого чи тління, підвищення температури в приміщенні тощо), зобов’яза­ний:
- негайно повідомити про це за телефоном «101» у пожежну частину (слід чітко назвати адресу об’єкта, місце виникнення пожежі, що саме горить, а також своє прізвище);
- задіяти систему оповіщення людей про пожежу й під керівництвом дорослих розпочати евакуацію із будівлі в безпечне місце відповідно до плану еваку­ації.

Заборонено викорис­товувати пожежний інвен­тар та обладнання для по­треб, не пов’язаних із по­жежогасінням.


ПРАВИЛА КОРИСТУВАННЯ ВОГНЕГАСНИКАМИ:

Кiлькiсть переглядiв: 255

Коментарi