• Ви знаходитесь тут:

 • Головна
 • Для вчителів

Права та обов'язки педагогічних працівників

(Витяг з Малої Конституції школи)

1.Педагогічними працівниками закладу освіти можуть бути особи з високими моральними якостями, які мають відповідну педагогічну освіту, у певних випадках - професійну практичну підготовку, фізичний стан яких дозволяє виконувати покладені на них функції.
2.Призначення на посаду та звільнення з посади педагогічних працівників школи і інші трудові відносини регулюються законодавством України про працю, Законом України «Про загальну середню освіту» та іншими законодавчими актами.
Педагогічні працівники мають право на:
 • захист професійної честі, гідності;
 • участь в обговоренні та вирішенні питань організації навчально-виховного процесу;
 • проведення науково-дослідної, експериментальної, пошукової роботи відповідно до діючих нормативних документів;
 • вільний вибір форм, методів, засобів навчання, виявлення педагогічної ініціативи;
 • дострокову атестацію на отримання відповідної категорії і педагогічного звання;
 • участь в роботі органів громадського самоврядування закладу освіти;
 • користування подовженою оплачуваною відпусткою;
 • одержувати компенсації при втраті роботи в зв'язку із змінами в організації роботи закладу освіти;
 • підвищення кваліфікації, перепідготовку, вільний вибір змісту програм, форм навчання, організацій та установ, які здійснюють підвищення кваліфікації і перепідготовку;
 • отримання пенсії, у тому числі і за вислугою років.
3.Відволікання педагогічних працівників від виконання професійних обов'язків не допускається, за винятком випадків, передбачених чинним законодавством.
Педагогічні працівники зобов'язані:
 • виконувати Статут закладу освіти, правила і режим внутрішнього трудового розпорядку, умови контракту чи трудового договору;
 • забезпечувати умови для засвоєння учнями навчальних програм на рівні обов'язкових державних вимог, сприяти розвиткові здібностей учнів; -настановленням і особистим прикладом утверджувати повагу до принципів загальнолюдської моралі: правди, справедливості, відданості, патріотизму, гуманізму, доброти, стриманості, працелюбства, поміркованості, інших доброчинностей;
 • виховувати повагу до батьків, жінки, культурно-національних, духовних, історичних цінностей України, країни походження, до державного і соціального устрою, поглядів, що відмінні від власних, бережливе ставлення до навколишнього середовища;
 • готувати до самостійного життя в дусі взаєморозуміння, миру, злагоди між усіма народами, етнічними, національними, релігійними групами;
 • додержувати педагогічної етики, моралі, поважати гідність учнів;
 • захищати учнів від будь-яких форм фізичного або психічного насильства, запобігати вживанню ними алкоголю, наркотиків, іншим шкідливим звичкам;
 • постійно підвищувати свій професійний рівень, педагогічну майстерність, загальну і політичну культуру;
 • виконувати рішення, прийняті органами громадського самоврядування закладу освіти, накази і розпорядження адміністрації, органів державного управління освітою.
Кiлькiсть переглядiв: 434

Коментарi